PUERH

Raw Pu-Erh (CHANG XUAN / 2017 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (CHANG XUAN / 2017 m.) arbata (357 g.)

25,74 €  
Raw Pu-Erh (DAYE ZHONG / 2014 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (DAYE ZHONG / 2014 m.) arbata (357 g.)

28,32 €  
Raw Pu-Erh (DONG GUO / 2017 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (DONG GUO / 2017 m.) arbata (100 g.)

8,88 €  
Raw Pu-Erh (DRAGON BALL / 2017 m.) arbata (30/50/100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (DRAGON BALL / 2017 m.) arbata (30/50/100 g.)

nuo 3,58 €  
Raw Pu-Erh (FENG YAO / 2013, 2014, 2017 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (FENG YAO / 2013, 2014, 2017 m.) arbata (100 g.)

nuo 19,22 €  
Raw Pu-Erh (GAO YUAN CHEN / 2014 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (GAO YUAN CHEN / 2014 m.) arbata (100 g.)

26,32 €  
Raw Pu-Erh (GOLDEN LEAF / 2020 m.) arbata (30/50/100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (GOLDEN LEAF / 2020 m.) arbata (30/50/100 g.)

nuo 3,64 €  
Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: 7548 / 2017 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: 7548 / 2017 m.) arbata (357 g.)

57,37 €  
Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: 9948 / 2014, 2015 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: 9948 / 2014, 2015 m.) arbata (357 g.)

nuo 72,42 €  
Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: 9948 / 2019 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: 9948 / 2019 m.) arbata (357 g.)

47,33 €  
Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: 9968 / 2018 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: 9968 / 2018 m.) arbata (250 g.)

32,85 €  
Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: SHAN LAO / 2019 m.) arbata (500 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: SHAN LAO / 2019 m.) arbata (500 g.)

85,72 €  
Raw Pu-Erh (JIA JY / 2012 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (JIA JY / 2012 m.) arbata (100 g.)

19,87 €  
Raw Pu-Erh (JIAN ZHI / 2014 m.) arbata (400 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (JIAN ZHI / 2014 m.) arbata (400 g.)

52,77 €  
Raw Pu-Erh (LAO BAN ZHANG / 2015 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (LAO BAN ZHANG / 2015 m.) arbata (250 g.)

29,02 €  
Raw Pu-Erh (Lucky Dragon Classic: LONG YU / 2009 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Lucky Dragon Classic: LONG YU / 2009 m.) arbata (100 g.)

13,77 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: 7582 / 2014 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: 7582 / 2014 m.) arbata (357 g.)

89,88 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: 8582 / 2012 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: 8582 / 2012 m.) arbata (250 g.)

19,71 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: DAYI / 2010, 2011, 2012 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: DAYI / 2010, 2011, 2012 m.) arbata (100 g.)

45,74 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: DAYI / 2014, 2015, 2016, 2017 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: DAYI / 2014, 2015, 2016, 2017 m.) arbata (100 g.)

30,96 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: PU ZHI WEI / 2021 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: PU ZHI WEI / 2021 m.) arbata (357 g.)

46,36 €  
Raw Pu-Erh (MING TANG / 2020 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (MING TANG / 2020 m.) arbata (100 g.)

12,76 €  
Raw Pu-Erh (NAN ZHAO / 2016 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (NAN ZHAO / 2016 m.) arbata (100 g.)

19,77 €  
Raw Pu-Erh (PHOENIX CHA / 2019, 2020, 2021 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (PHOENIX CHA / 2019, 2020, 2021 m.) arbata (100 g.)

nuo 9,86 €