PU-ERH DĖŽUTĖJE

Raw Pu-Erh (FENG YAO / 2013, 2014, 2017 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (FENG YAO / 2013, 2014, 2017 m.) arbata (100 g.)

nuo 19,22 €  
Raw Pu-Erh (GAO YUAN CHEN / 2014 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (GAO YUAN CHEN / 2014 m.) arbata (100 g.)

26,32 €  
Raw Pu-Erh (JIA JY / 2012 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (JIA JY / 2012 m.) arbata (100 g.)

19,87 €  
Raw Pu-Erh (LAO BAN ZHANG / 2015 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (LAO BAN ZHANG / 2015 m.) arbata (250 g.)

31,12 €  
Raw Pu-Erh (NAN ZHAO / 2016 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (NAN ZHAO / 2016 m.) arbata (100 g.)

19,77 €  
Raw Pu-Erh (SONG HE YAN NIAN / 2010 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (SONG HE YAN NIAN / 2010 m.) arbata (100 g.)

26,72 €  
Raw Pu-Erh (THE YEAR OF HORSE / 2014 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (THE YEAR OF HORSE / 2014 m.) arbata (100 g.)

27,86 €  
Raw Pu-Erh (THE YEAR OF SNAKE / 2013 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (THE YEAR OF SNAKE / 2013 m.) arbata (100 g.)

29,86 €  
Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: 1985 / 2010 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: 1985 / 2010 m.) arbata (125 g.)

28,36 €  
Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: T868 / 2007 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: T868 / 2007 m.) arbata (100 g.)

26,66 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: BAO YAN / 2015 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: BAO YAN / 2015 m.) arbata (125 g.)

19,28 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: BING CHA / 2014 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: BING CHA / 2014 m.) arbata (125 g.)

22,28 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: FU LU SHOU XI / 2015 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: FU LU SHOU XI / 2015 m.) arbata (125 g.)

nuo 17,44 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: JIA JI / 2013, 2014, 2015, 2017 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: JIA JI / 2013, 2014, 2015, 2017 m.) arbata (100 g.)

nuo 20,77 €  
Raw Pu-Erh (YIN CANG / 2014 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (YIN CANG / 2014 m.) arbata (100 g.)

22,91 €  
Raw Pu-Erh (ZI YUN / 2012 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (ZI YUN / 2012 m.) arbata (100 g.)

24,44 €  
Ripe Pu-Erh (CNNP Classic: ZHONG CHA / 2020 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (CNNP Classic: ZHONG CHA / 2020 m.) arbata (250 g.)

35,88 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: MAVIN IMPERIAL / 2013 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: MAVIN IMPERIAL / 2013 m.) arbata (100 g.)

25,71 €  
Ripe Pu-Erh (JIN YA / 2017 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (JIN YA / 2017 m.) arbata (100 g.)

17,82 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7572 / 2012 m.) arbata (150 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7572 / 2012 m.) arbata (150 g.)

42,83 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: AMBER SQUARE / 2013 m.) arbata (60 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: AMBER SQUARE / 2013 m.) arbata (60 g.)

23,72 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: LAO CHA TOU / 2014 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: LAO CHA TOU / 2014 m.) arbata (100 g.)

43,94 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: RED RHYME / 2014 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: RED RHYME / 2014 m.) arbata (100 g.)

29,66 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: RU YI / 2012 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: RU YI / 2012 m.) arbata (100 g.)

38,73 €