PU-ERH DĖŽUTĖJE

Raw Pu-Erh (FANG CHA / 2005 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (FANG CHA / 2005 m.) arbata (100 g.)

14,73 €  
Naujiena
Raw Pu-Erh (FEI TAI / 2012 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (FEI TAI / 2012 m.) arbata (100 g.)

15,23 €  
Raw Pu-Erh (FENG HUANG / 2014 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (FENG HUANG / 2014 m.) arbata (100 g.)

8,23 €  
Raw Pu-Erh (FENG YAO / 2013, 2014, 2017 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (FENG YAO / 2013, 2014, 2017 m.) arbata (100 g.)

nuo 11,11 €  
Raw Pu-Erh (GAO YUAN CHEN / 2014 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (GAO YUAN CHEN / 2014 m.) arbata (100 g.)

15,32 €  
Raw Pu-Erh (GOLDEN SILK TUO CHA / 2015 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (GOLDEN SILK TUO CHA / 2015 m.) arbata (100 g.)

13,71 €  
Raw Pu-Erh (JIA JY / 2012 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (JIA JY / 2012 m.) arbata (100 g.)

14,01 €  
Raw Pu-Erh (LAO BAN ZHANG / 2015 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (LAO BAN ZHANG / 2015 m.) arbata (250 g.)

19,03 €  
Naujiena
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: 7542 / 2014 m.) arbata (150 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: 7542 / 2014 m.) arbata (150 g.)

19,83 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: LUCKY TOU CHA / 2013 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: LUCKY TOU CHA / 2013 m.) arbata (100 g.)

16,42 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: PLATINUM SQUARE / 2013 m.) arbata (60 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: PLATINUM SQUARE / 2013 m.) arbata (60 g.)

9,92 €  
Naujiena
Raw Pu-Erh (NAN ZHAO / 2016 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (NAN ZHAO / 2016 m.) arbata (100 g.)

13,66 €  
Raw Pu-Erh (SONG HE YAN NIAN / 2010 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (SONG HE YAN NIAN / 2010 m.) arbata (100 g.)

14,02 €  
Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: T868 / 2007 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: T868 / 2007 m.) arbata (100 g.)

14,66 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: BAO YAN / 2015 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: BAO YAN / 2015 m.) arbata (125 g.)

11,44 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: BING CHA / 2014 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: BING CHA / 2014 m.) arbata (125 g.)

12,44 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: FANG CHA / 2010 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: FANG CHA / 2010 m.) arbata (125 g.)

14,32 €  
Naujiena
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: FU LU SHOU XI / 2015 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: FU LU SHOU XI / 2015 m.) arbata (125 g.)

nuo 11,44 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: GOLD SILK / 2012 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: GOLD SILK / 2012 m.) arbata (125 g.)

13,27 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: JIA JI / 2009, 2014, 2015 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: JIA JI / 2009, 2014, 2015 m.) arbata (100 g.)

nuo 12,12 €  
Raw Pu-Erh (YIN CANG / 2014 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (YIN CANG / 2014 m.) arbata (100 g.)

11,91 €  
Raw Pu-Erh (YUAN HAO / 2006 m.) arbata (50 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (YUAN HAO / 2006 m.) arbata (50 g.)

3,72 €  
Raw Pu-Erh (ZHI YUAN / 2014 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (ZHI YUAN / 2014 m.) arbata (100 g.)

15,67 €  
Raw Pu-Erh (ZI YUN / 2012 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (ZI YUN / 2012 m.) arbata (100 g.)

14,44 €