PU-ERH DĖŽUTĖJE

Raw Pu-Erh (FANG CHA / 2005 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (FANG CHA / 2005 m.) arbata (100 g.)

14,73 €  
Raw Pu-Erh (FEI TAI / 2012 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (FEI TAI / 2012 m.) arbata (100 g.)

15,23 €  
Raw Pu-Erh (FENG HUANG / 2014 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (FENG HUANG / 2014 m.) arbata (100 g.)

8,73 €  
Raw Pu-Erh (FENG YAO / 2013, 2014, 2017 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (FENG YAO / 2013, 2014, 2017 m.) arbata (100 g.)

nuo 12,22 €  
Raw Pu-Erh (GAO YUAN CHEN / 2014 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (GAO YUAN CHEN / 2014 m.) arbata (100 g.)

17,32 €  
Raw Pu-Erh (GOLDEN SILK TUO CHA / 2015 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (GOLDEN SILK TUO CHA / 2015 m.) arbata (100 g.)

14,71 €  
Raw Pu-Erh (JIA JY / 2012 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (JIA JY / 2012 m.) arbata (100 g.)

14,87 €  
Raw Pu-Erh (LAO BAN ZHANG / 2015 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (LAO BAN ZHANG / 2015 m.) arbata (250 g.)

24,02 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: 7542 / 2012 m.) arbata (150 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: 7542 / 2012 m.) arbata (150 g.)

26,83 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: LUCKY TOU CHA / 2013 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: LUCKY TOU CHA / 2013 m.) arbata (100 g.)

16,42 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: PLATINUM SQUARE / 2013 m.) arbata (60 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: PLATINUM SQUARE / 2013 m.) arbata (60 g.)

11,72 €  
Raw Pu-Erh (NAN ZHAO / 2016 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (NAN ZHAO / 2016 m.) arbata (100 g.)

13,66 €  
Raw Pu-Erh (SONG HE YAN NIAN / 2010 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (SONG HE YAN NIAN / 2010 m.) arbata (100 g.)

16,02 €  
Naujiena
Raw Pu-Erh (THE YEAR OF HORSE / 2014 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (THE YEAR OF HORSE / 2014 m.) arbata (100 g.)

17,86 €  
Naujiena
Raw Pu-Erh (THE YEAR OF SNAKE / 2013 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (THE YEAR OF SNAKE / 2013 m.) arbata (100 g.)

18,86 €  
Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: 1985 / 2010 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: 1985 / 2010 m.) arbata (125 g.)

19,36 €  
Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: T868 / 2007 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: T868 / 2007 m.) arbata (100 g.)

16,66 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: BAO YAN / 2015 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: BAO YAN / 2015 m.) arbata (125 g.)

12,94 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: BING CHA / 2014 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: BING CHA / 2014 m.) arbata (125 g.)

14,44 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: FANG CHA / 2010 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: FANG CHA / 2010 m.) arbata (125 g.)

16,32 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: FU LU SHOU XI / 2015 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: FU LU SHOU XI / 2015 m.) arbata (125 g.)

nuo 14,44 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: GOLD SILK / 2012 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: GOLD SILK / 2012 m.) arbata (125 g.)

16,27 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: JIA JI / 2009, 2013, 2014, 2015, 2016 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: JIA JI / 2009, 2013, 2014, 2015, 2016 m.) arbata...

nuo 10,77 €  
Raw Pu-Erh (YIN CANG / 2014 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (YIN CANG / 2014 m.) arbata (100 g.)

11,91 €