PU-ERH KLASIKA

Baltoji (Caicheng Classic: YUE GUANG BAI / 2018 m.) Pu-Erh arbata (100 g.)
Daugiau

Baltoji (Caicheng Classic: YUE GUANG BAI / 2018 m.) Pu-Erh arbata (100 g.)

12,92 €  
Baltoji (JiShunHao Classic: BAI JI XIANG / 2018 m.) Pu-Erh arbata (100 g.)
Daugiau

Baltoji (JiShunHao Classic: BAI JI XIANG / 2018 m.) Pu-Erh arbata (100 g.)

10,54 €  
Baltoji (LONG YUAN / 2017, 2019 m.) Pu-Erh arbata (100 g.)
Daugiau

Baltoji (LONG YUAN / 2017, 2019 m.) Pu-Erh arbata (100 g.)

nuo 13,71 €  
Purpurinė Pu-Erh (Caicheng Classic: ZI JUAN / 2018 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Purpurinė Pu-Erh (Caicheng Classic: ZI JUAN / 2018 m.) arbata (100 g.)

12,55 €  
Raw Pu-Erh (Caicheng Classic: QIAN JIA ZHAI / 2015 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Caicheng Classic: QIAN JIA ZHAI / 2015 m.) arbata (100 g.)

12,41 €  
Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: 7548 / 2017 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: 7548 / 2017 m.) arbata (357 g.)

28,37 €  
Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: 918 / 2013, 2014 m.) arbata (200 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: 918 / 2013, 2014 m.) arbata (200 g.)

nuo 18,72 €  
Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: 9948 / 2015 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: 9948 / 2015 m.) arbata (357 g.)

32,40 €  
Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: 9968 / 2018 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: 9968 / 2018 m.) arbata (250 g.)

22,85 €  
Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: SHAN LAO / 2019 m.) arbata (500 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Haiwan Classic: SHAN LAO / 2019 m.) arbata (500 g.)

38,58 €  
Raw Pu-Erh (Lucky Dragon Classic: LONG YU / 2009 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Lucky Dragon Classic: LONG YU / 2009 m.) arbata (100 g.)

8,77 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: 7542 / 2012 m.) arbata (150 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: 7542 / 2012 m.) arbata (150 g.)

26,83 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: 8582 / 2005 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: 8582 / 2005 m.) arbata (250 g.)

14,71 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: DAYI / 2010, 2011, 2012 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: DAYI / 2010, 2011, 2012 m.) arbata (100 g.)

nuo 12,74 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: DAYI / 2014, 2015, 2016, 2017 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: DAYI / 2014, 2015, 2016, 2017 m.) arbata (100 g.)

nuo 11,96 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: DAYI / 2015 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: DAYI / 2015 m.) arbata (250 g.)

26,82 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: DAYI / 2018 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: DAYI / 2018 m.) arbata (100 g.)

nuo 10,22 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: LUCKY TOU CHA / 2013 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: LUCKY TOU CHA / 2013 m.) arbata (100 g.)

16,42 €  
Raw Pu-Erh (Menghai Classic: PLATINUM SQUARE / 2013 m.) arbata (60 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Menghai Classic: PLATINUM SQUARE / 2013 m.) arbata (60 g.)

11,72 €  
Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: 1985 / 2010 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: 1985 / 2010 m.) arbata (125 g.)

19,36 €  
Naujiena
Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: GOLD SILK IRON / 2015 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: GOLD SILK IRON / 2015 m.) arbata (357 g.)

29,10 €  
Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: PHOENIX 852 / 2007 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: PHOENIX 852 / 2007 m.) arbata (100 g.)

12,67 €  
Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: PHOENIX NAN JIAN / 2016 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: PHOENIX NAN JIAN / 2016 m.) arbata (357 g.)

24,10 €  
Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: T868 / 2007 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Tu Lin Classic: T868 / 2007 m.) arbata (100 g.)

16,66 €