PU-ERH KLASIKA

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: GOLD SILK / 2012 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: GOLD SILK / 2012 m.) arbata (125 g.)

13,27 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: JIA JI / 2009, 2014, 2015 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: JIA JI / 2009, 2014, 2015 m.) arbata (100 g.)

nuo 12,12 €  
Ripe Pu-Erh (Caicheng Classic: CHEN XIANG / 2012 m.) arbata (200 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Caicheng Classic: CHEN XIANG / 2012 m.) arbata (200 g.)

11,17 €  
Ripe Pu-Erh (Caicheng Classic: CHEN XIANG / 2014 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Caicheng Classic: CHEN XIANG / 2014 m.) arbata (250 g.)

14,01 €  
Ripe Pu-Erh (CNNP Classic: ZHONG CHA / 2017 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (CNNP Classic: ZHONG CHA / 2017 m.) arbata (250 g.)

14,10 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 7578 / 2013, 2014, 2015 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 7578 / 2013, 2014, 2015 m.) arbata (357 g.)

nuo 21,36 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 8578 / 2010 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 8578 / 2010 m.) arbata (357 g.)

30,77 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 908 / 2014 m.) arbata (200 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 908 / 2014 m.) arbata (200 g.)

15,72 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 968 / 2011 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 968 / 2011 m.) arbata (100 g.)

10,75 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 9978 / 2011, 2015, 2018 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 9978 / 2011, 2015, 2018 m.) arbata (357 g.)

nuo 23,09 €  
Naujiena
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 9978 / 2019 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 9978 / 2019 m.) arbata (357 g.)

24,33 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TON GZHI / 2018 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TON GZHI / 2018 m.) arbata (100 g.)

12,91 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TON GZHI / 2018 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TON GZHI / 2018 m.) arbata (250 g.)

19,57 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TONG FENG / 2010 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TONG FENG / 2010 m.) arbata (100 g.)

12,72 €  
Ripe Pu-Erh (JiShunHao Classic: DAN QING / 2013 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (JiShunHao Classic: DAN QING / 2013 m.) arbata (357 g.)

16,83 €  
Ripe Pu-Erh (JiShunHao Classic: NING / 2013 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (JiShunHao Classic: NING / 2013 m.) arbata (357 g.)

18,82 €  
Ripe Pu-Erh (Liming Spark Classic: GOLDEN PEACOCK / 2010 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Liming Spark Classic: GOLDEN PEACOCK / 2010 m.) arbata (357 g.)

19,73 €  
Ripe Pu-Erh (Lucky Dragon Classic: LONG YU / 2008 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Lucky Dragon Classic: LONG YU / 2008 m.) arbata (100 g.)

7,77 €  
Ripe Pu-Erh (MAVIN IMPERIAL / 2013 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (MAVIN IMPERIAL / 2013 m.) arbata (100 g.)

12,71 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7262 / 2012 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7262 / 2012 m.) arbata (357 g.)

19,76 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7262 / 2014 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7262 / 2014 m.) arbata (357 g.)

18,74 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7562 / 2008 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7562 / 2008 m.) arbata (250 g.)

12,37 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: AMBER SQUARE / 2013 m.) arbata (60 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: AMBER SQUARE / 2013 m.) arbata (60 g.)

9,72 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: DAYI / 2015 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: DAYI / 2015 m.) arbata (250 g.)

nuo 19,77 €