PU-ERH KLASIKA

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: BING CHA / 2014 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: BING CHA / 2014 m.) arbata (125 g.)

14,44 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: FANG CHA / 2010 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: FANG CHA / 2010 m.) arbata (125 g.)

16,32 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: FU LU SHOU XI / 2015 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: FU LU SHOU XI / 2015 m.) arbata (125 g.)

nuo 14,44 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: GOLD SILK / 2012 m.) arbata (125 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: GOLD SILK / 2012 m.) arbata (125 g.)

15,27 €  
Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: JIA JI / 2009, 2013, 2014, 2015, 2016 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Raw Pu-Erh (Xiaguan Classic: JIA JI / 2009, 2013, 2014, 2015, 2016 m.) arbata...

nuo 10,77 €  
Ripe Pu-Erh (Caicheng Classic: CHEN XIANG / 2012 m.) arbata (200 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Caicheng Classic: CHEN XIANG / 2012 m.) arbata (200 g.)

14,77 €  
Ripe Pu-Erh (Caicheng Classic: CHEN XIANG / 2014 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Caicheng Classic: CHEN XIANG / 2014 m.) arbata (250 g.)

16,01 €  
Ripe Pu-Erh (CNNP Classic: ZHONG CHA / 2017 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (CNNP Classic: ZHONG CHA / 2017 m.) arbata (250 g.)

14,88 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 7578 / 2013, 2018 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 7578 / 2013, 2018 m.) arbata (357 g.)

nuo 25,46 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 908 / 2014 m.) arbata (200 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 908 / 2014 m.) arbata (200 g.)

18,72 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 968 / 2011 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 968 / 2011 m.) arbata (100 g.)

15,75 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 9978 / 2015, 2018, 2020 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 9978 / 2015, 2018, 2020 m.) arbata (357 g.)

nuo 25,65 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 9978 / 2019 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 9978 / 2019 m.) arbata (357 g.)

24,33 €  
Naujiena
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 9988 / 2016 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 9988 / 2016 m.) arbata (250 g.)

25,45 €  
Naujiena
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: CHUN XIANG / 2018 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: CHUN XIANG / 2018 m.) arbata (357 g.)

26,81 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TON GZHI / 2018 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TON GZHI / 2018 m.) arbata (100 g.)

14,91 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TON GZHI / 2018 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TON GZHI / 2018 m.) arbata (250 g.)

21,57 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TONG FENG / 2010 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TONG FENG / 2010 m.) arbata (100 g.)

14,73 €  
Naujiena
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: SHAN LAO / 2019 m.) arbata (500 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: SHAN LAO / 2019 m.) arbata (500 g.)

38,58 €  
Ripe Pu-Erh (JiShunHao Classic: DAN QING / 2017 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (JiShunHao Classic: DAN QING / 2017 m.) arbata (357 g.)

16,83 €  
Ripe Pu-Erh (JiShunHao Classic: NING / 2013 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (JiShunHao Classic: NING / 2013 m.) arbata (357 g.)

25,82 €  
Ripe Pu-Erh (Liming Spark Classic: GOLDEN PEACOCK / 2010 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Liming Spark Classic: GOLDEN PEACOCK / 2010 m.) arbata (357 g.)

19,73 €  
Ripe Pu-Erh (Lucky Dragon Classic: LONG YU / 2008 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Lucky Dragon Classic: LONG YU / 2008 m.) arbata (100 g.)

8,77 €  
Ripe Pu-Erh (MAVIN IMPERIAL / 2013 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (MAVIN IMPERIAL / 2013 m.) arbata (100 g.)

12,71 €