PU-ERH KLASIKA

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 7578 / 2018 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 7578 / 2018 m.) arbata (357 g.)

45,46 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 7588 / 2020 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 7588 / 2020 m.) arbata (250 g.)

26,81 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 908 / 2014 m.) arbata (200 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 908 / 2014 m.) arbata (200 g.)

34,72 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 968 / 2011 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 968 / 2011 m.) arbata (100 g.)

27,75 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 9978 / 2018, 2021 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 9978 / 2018, 2021 m.) arbata (357 g.)

nuo 36,65 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 9978 / 2019 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 9978 / 2019 m.) arbata (357 g.)

42,33 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 9988 / 2016 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: 9988 / 2016 m.) arbata (250 g.)

38,45 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: BADA SHAN / 2010 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: BADA SHAN / 2010 m.) arbata (357 g.)

97,77 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: CHUN XIANG / 2018 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: CHUN XIANG / 2018 m.) arbata (357 g.)

46,81 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: JIAO YANG / 2020 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: JIAO YANG / 2020 m.) arbata (357 g.)

40,78 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TON GZHI / 2018 m.) arbata (1 kg.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TON GZHI / 2018 m.) arbata (1 kg.)

87,61 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TON GZHI / 2018 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TON GZHI / 2018 m.) arbata (100 g.)

19,91 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TON GZHI / 2018 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TON GZHI / 2018 m.) arbata (250 g.)

32,57 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TON GZHI / 2018, 2019, 2021 m.) arbata (500 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: LAO TON GZHI / 2018, 2019, 2021 m.) arbata (500 g.)

nuo 42,77 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: MAVIN IMPERIAL / 2013 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: MAVIN IMPERIAL / 2013 m.) arbata (100 g.)

25,71 €  
Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: SHAN LAO / 2019 m.) arbata (500 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Haiwan Classic: SHAN LAO / 2019 m.) arbata (500 g.)

85,72 €  
Ripe Pu-Erh (Liming Spark Classic: GOLDEN PEACOCK / 2010, 2011 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Liming Spark Classic: GOLDEN PEACOCK / 2010, 2011 m.) arbata...

nuo 37,73 €  
Ripe Pu-Erh (Lucky Dragon Classic: LONG YU / 2008, 2009, 2010 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Lucky Dragon Classic: LONG YU / 2008, 2009, 2010 m.) arbata (100...

nuo 13,77 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7562 / 2008 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7562 / 2008 m.) arbata (250 g.)

19,71 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7572 / 2010 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7572 / 2010 m.) arbata (357 g.)

117,76 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7572 / 2012 m.) arbata (150 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7572 / 2012 m.) arbata (150 g.)

42,83 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7572 / 2014 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7572 / 2014 m.) arbata (357 g.)

92,68 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7592 / 2014 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7592 / 2014 m.) arbata (357 g.)

86,57 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7592 / 2018 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7592 / 2018 m.) arbata (357 g.)

46,60 €