PU-ERH KLASIKA

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7692 / 2018, 2020 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7692 / 2018, 2020 m.) arbata (357 g.)

nuo 42,68 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7752 / 2016 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 7752 / 2016 m.) arbata (357 g.)

66,31 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 8592 / 2018 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: 8592 / 2018 m.) arbata (357 g.)

56,72 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: AMBER SQUARE / 2013 m.) arbata (60 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: AMBER SQUARE / 2013 m.) arbata (60 g.)

23,72 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: DAYI / 2015 m.) arbata (250 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: DAYI / 2015 m.) arbata (250 g.)

nuo 41,77 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: LAO CHA TOU / 2014 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: LAO CHA TOU / 2014 m.) arbata (100 g.)

43,94 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: PU ZHI WEI / 2021 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: PU ZHI WEI / 2021 m.) arbata (357 g.)

46,36 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: RED RHYME / 2014 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: RED RHYME / 2014 m.) arbata (100 g.)

29,66 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: RU YI / 2012 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: RU YI / 2012 m.) arbata (100 g.)

38,73 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: V93 / 2008, 2009 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: V93 / 2008, 2009 m.) arbata (100 g.)

nuo 80,57 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: V93 / 2010, 2011 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: V93 / 2010, 2011 m.) arbata (100 g.)

nuo 45,63 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: V93 / 2015, 2016, 2017 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: V93 / 2015, 2016, 2017 m.) arbata (100 g.)

nuo 25,96 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: V93 / 2018 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: V93 / 2018 m.) arbata (100 g.)

nuo 23,96 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: WEI ZUI YAN / 2013 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: WEI ZUI YAN / 2013 m.) arbata (357 g.)

97,97 €  
Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: YU AN / 2015 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Menghai Classic: YU AN / 2015 m.) arbata (357 g.)

77,33 €  
Ripe Pu-Erh (Mengku Classic: SHUANG TIAN / 2014 m.) arbata (400 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Mengku Classic: SHUANG TIAN / 2014 m.) arbata (400 g.)

52,08 €  
Ripe Pu-Erh (Tu Lin Classic: 801 / 2010 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Tu Lin Classic: 801 / 2010 m.) arbata (100 g.)

22,63 €  
Ripe Pu-Erh (Tu Lin Classic: 981 / 2008 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Tu Lin Classic: 981 / 2008 m.) arbata (100 g.)

26,72 €  
Ripe Pu-Erh (Xiaguan Classic: GOLD GUI / 2016 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Xiaguan Classic: GOLD GUI / 2016 m.) arbata (100 g.)

19,93 €  
Ripe Pu-Erh (Xiaguan Classic: HONG YUN / 2016 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Xiaguan Classic: HONG YUN / 2016 m.) arbata (100 g.)

23,94 €  
Ripe Pu-Erh (Xiaguan Classic: LAO PAO / 2017 m.) arbata (357 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Xiaguan Classic: LAO PAO / 2017 m.) arbata (357 g.)

49,43 €  
Ripe Pu-Erh (Xiaguan Classic: XIAO FA / 2010, 2014, 2018 m.) arbata (100 g.)
Daugiau

Ripe Pu-Erh (Xiaguan Classic: XIAO FA / 2010, 2014, 2018 m.) arbata (100 g.)

nuo 20,15 €